IbanRiu

Iban Riu Frigula


Salt, Catalunya, Spain
Acerca de

Born in 1986 in Girona, Iban Riu began in the world of photography by himself. Nature and travel, his main subjects to capture the beauty, both visual and contextually, by a simple way but full of life.

In this research it is essential to have a good documentation, ability to adapt and be respectful of the world. All these points are the basis and what gives meaning to all his photo projects, and becomes a challenge for the photographer continue producing images under these principles.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nascut a Girona el 1986, Iban Riu s'inicia en el món de la fotografia de forma autodidacta. Amb la naturalesa i els viatges com a base d'acció, intenta captar la bellesa visual i contextual amb imatges senzilles però plenes de vida.

En aquesta recerca es fa imprescindible una bona documentació, capacitat d'adaptació i ser respectuós amb el món. Tots aquests punts són la base i el que dóna sentit a tots els

Libros por Iban Riu Frigula