Vista previa
Haga clic para obtener una vista previa Maxaquene A - Un barri (des)cuidat? libro de fotografías

Maxaquene A is a suburb in the capital of Mozambique, Maputo, which had a disorderly growth due to the migration of people coming from rural areas in order to escape from the armed conflicts that devastated the country during the last quarter of the 20th Century as a result of its independence from Portugal in 1975 and the subsequent civil confrontation between factions disputing for the power. The district has significant infrastructural deficiencies and is the target of important speculative pressures coming from foreign investors who are planning a notorious urban transformation because of its strategic situation inside the town which will endure a forced resettling of most of its inhabitants. The NGO Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres has been working for some years to improve its equipments and to raise conscience of the population on their rights and duties. This book is the result of a two month collaboraton with this organisation.
*** Maxaquene A és un barri perifèric de la capital de Moçambic, Maputo, que va créixer de forma desordenada com a conseqüència dels moviments migratoris de persones que procedien de les àrees rurals fugint dels conflictes armats que van assolar el país durant l’últim quart del segle XX arran de la seva independència de Portugal l’any 1975 i el subsegüent enfrontament civil entre les diferents faccions que es disputaven el poder. El barri presenta significatives carències d’infraestructures i està essent l’objectiu d’una important pressió especulativa per part d’inversors estrangers que planegen una notable transformació urbanística degut a la seva situació estratègica dins de la ciutat que comportarà el reallotjament forçat de la majoria dels seus habitants. L’ONG Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres treballa des de fa uns anys per millorar els seus equipaments i per conscienciar a la població envers els seus drets i deures. Aquest llibre és fruit d’una col•laboració de dos mesos amb aquesta organització.

von_iatum

Acerca del autor

von_iatum
von_iatum

Fecha de publicación  26 de septiembre de 2013

Dimensiones  Apaisado estándar  82 páginas Papel ProLine perlado

Categoría  Arte y fotografía

Etiquetas  , , , , , , , , , , , , , , ,

Comentarios (0)

Verd - Fotografía artística libro de fotografías
Publicado 17 de marzo de 2012
Reflexions - Fotografía artística libro de fotografías
Publicado 19 de enero de 2012
Cantidad

Sitios de Blurb

© 2014 Blurb