Vista previa
Haga clic para obtener una vista previa HETE HANGIJZERS libro de bolsillo y comercial

Voorjaar 2012 volgde ik een PEP (postacademisch educatie pastores)-cursus aan de Theologische Universiteit in Kampen, onder bovengenoemde titel. De cursus beoogde ons bij te praten en de ogen te openen voor wat er aan de hand is in kerkelijk en religieus Nederland.
Als predikanten zouden wij er goed aan doen dat weer door te geven aan onze gemeenten. Ik heb dat gedaan door in een serie korte artikeltjes een aantal belangwekkende onderdelen uit die cursus weer te geven in het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Emmeloord. Dat is tamelijk onsystematisch gegaan. Soms zal het ene artikeltje het andere wat overlappen en soms herhalen. Het cursusmateriaal werd in verschillende vorm aangeboden (mondeling, voorstudiemateriaal, notities achteraf). Het allemaal systematisch te ordenen is te veel werk, vandaar deze vorm.
Het geheel leverde mij een dankbaar gevoel op: ook in deze tijd van snelle ontwikkelingen vergadert de Here Zijn kerk en geeft Hij goede lijnen aan, o.a. door de gedegen en weloverwogen voorlichting van de kant van de Theologische Universiteit. Ik hoop dat de lezers dit gevoel met mij zullen delen.
PLV

Eenkhoora

Acerca del autor

Eenkhoora
Eenkhoora

Fecha de publicación  18 de septiembre de 2013

Dimensiones  De bolsillo  48 páginas Impresión en blanco y negro (en papel no estucado crema)

Categoría  Fe y religión

Comentarios (0)

Cantidad

Sitios de Blurb

© 2014 Blurb