Vista previa
Haga clic para obtener una vista previa Leren in Eindhoven 2030 libro de fotografías

Deze publicatie ‘Leren in Eindhoven 2030’ beschrijft het gewenste scenario voor de toekomst van leren in Eindhoven. In dit scenario worden drie dromen werkelijkheid: ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen, iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen en iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
Een zestal elementen vormen de basis van de visie:
- het speelveld: een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed pallet aan mogelijkheden biedt
- de wereldregio: Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden
- de co-creative leerteams: samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht
- het leerpad voor het leven: doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren
- de lerende en de coach: samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen
- de maatschappelijke rolmodellen: leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma’s.
Het toekomstscenario zal worden gebruikt in een roadmaponderzoek waarin gekeken wordt wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario ook daadwerkelijk te realiseren.

TUeILI

Acerca del autor

LightHouse - TU/e ILI
TUeILI Eindhoven

LightHouse: Navigating to the knowledge of the Intelligent Lighting Institute of the Eindhoven University of Technology.
Lighthouse conducts knowledge intensive advise projects for clients in the public and private sector. LightHouse is founded to disclose the knowledge of the research programs of the Intelligent Lighting Institute (ILI) for society. We execute knowledge intensive projects starting from needs or questions from society and organisations. We apply the knowledge, methods and designs from ILI in practical applications and viable, sustainable lighting solutions.

Fecha de publicación  18 de julio de 2013

Dimensiones  Apaisado estándar  34 páginas Papel premium, acabado mate

Categoría  Educación

Comentarios (0)

Vision and roadmap urban lighting Eindhoven 2030 - Referencia libro de fotografías
Publicado 25 de julio de 2014
Vision and Roadmap Eindhoven Energy-Neutral 2045 - Referencia libro de fotografías
Publicado 13 de junio de 2014
Visie en Roadmap Eindhoven Energieneutraal 2045 - Referencia libro de fotografías
Publicado 18 de abril de 2014
Visie en Roadmap Leren - Educación libro de fotografías
Publicado 10 de enero de 2014
Cantidad

Sitios de Blurb

© 2014 Blurb