Vista previa
Haga clic para obtener una vista previa Voorvaderen van Eemlanders 19 libro de bolsillo y comercial

Dit is het resultaat van bijna 10 jaar onderzoek naar families in het Eemland. In die tijd zijn door ons de gegevens van meer dan 30.000 personen geregistreerd, waarbij ook heel veel (oud) beeldmateriaal verzameld is. In deze serie boeken worden die gegevens en dat beeldmateriaal gepubliceerd, tenminste, de gegevens van de personen die inmiddels niet meer in leven zijn. Uit privacyoverwegingen zijn de gegevens van nog levende personen weggelaten.
Hoewel het Eemland officieel wat groter is kunt u in deze serie met name gegevens vinden van personen die in Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland gewoond en gewerkt hebben.

Dit is deel 19, achternamen Smit - Timmer.

Natuurlijk zijn er ook families uit andere omgevingen naar het Eemland gekomen en er zijn ook families (deels) vertrokken naar elders. In sommige gevallen zijn ook die lijnen gevolgd en zijn ook die gegevens in deze serie boeken te vinden.
De gegevens van de in de boeken vermelde personen zijn op achternaam gealfabetiseerd. Elke persoon heeft zijn eigen nummer. Bij de gezinskaarten van personen wordt bij namen van echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen ook de betreffende nummers vermeld. Met die verwijzing kunt u eenvoudig de gegevens van die personen terug vinden.
Let op: wij beweren niet dat de gegevens in deze serie compleet zijn. 30.000 personen is maar een heel klein deel van het totale aantal inwoners dat het Eemland heeft gekend. Toch denk ik dat deze gegevens voor genealogen en andere mensen die op zoek zijn naar hun voorouders in het Eemland interessant zijn. Nog nooit is er zo’n grote verzameling gegevens over personen in het Eemland uitgegeven. En natuurlijk zijn we niet klaar met verzamelen van die gegevens. Waarschijnlijk zullen we ook nooit klaar zijn. Op onze website www.groenegraf.nl deze gegevens ook te raadplegen. Die gegevens worden ook continue geüpdate. Kunt u ons aanvullingen geven, of zelfs mooie scans van oude portretfoto’s sturen, dan houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen.
Nog één belangrijke opmerking: als u in het boek tegenkomt dat een kind uit een onbekende relatie geboren is, hoeft dat niet te betekenen dat het een onecht kind betreft. Het kan voorkomen dat een kind reeds overleden is, maar één of allebei de ouders nog in leven is. In dat geval wordt ook vermeld dat het kind uit onbekende relatie geboren is. Dit natuurlijk uit privacyoverwegingen.

.

duckent

Acerca del autor

Eric W. van der Ent
duckent Netherlands
Reeds enkele jaren ben ik samen met mijn zoon Marlon bezig met stamboomonderzoek. Hierdoor kwamen we vaak terecht op de begraafplaatsen in en rond Baarn om gegevens van onze voorouders op te sporen door het zoeken naar oude grafmonumenten. Ook de interesse in de geschiedenis van Baarn en zijn bewoners bestond al. Lopend over de begraafplaatsen kwamen we al die namen tegen die we ook al in de geschiedenisboekjes over Baarn gezien hadden. Steeds vaker vroegen we ons af: wie waren deze mensen eigenlijk, wat hield ze zo bezig? Voordat we het wisten was een uitgebreid onderzoek begonnen naar de achtergrond van de personen begraven in Baarn. Inmiddels is dat onderzoek behoorlijk uit de hand gelopen. Naast indexering van veel begraafplaatsen in het Eemland is een beeldbank met oude portretfoto's van personen die in Baarn en omgeving gewoond hebben geplaatst op onze site.

Fecha de publicación  29 de diciembre de 2010

Dimensiones  Comercial  438 páginas Impresión en blanco y negro (en papel no estucado crema)

Categoría  Historia

Comentarios (0)

Voorvaderen van Eemlanders 22 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 30 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 21 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 30 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 20 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 30 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 18 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 29 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 17 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 29 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 16 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 29 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 15 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 28 de diciembre de 2010
Voorvaderen van Eemlanders 14 - Historia libro de bolsillo y comercial
Publicado 28 de diciembre de 2010
Ver más
Cantidad

Sitios de Blurb

© 2014 Blurb